Regulamin ezoterycznego sklepu internetowego Ho´oponopono - Aloha dla Klientów, którzy dokonali zakupów po 25.12.2014 r

 

1. Zakres ważności regulaminu

2. Przebieg procesu zamówienia

3. Umowa kupna

4. Ceny i koszty przesyłek

5. Dostawa

6. Zastrzeżenie prawa własności

7. odstąpienie od umowy kupna

8. gwarancja i odpowiedzialność

9. Metody płatności

10. Ochrona danych osobowych

11. Regulacja końcowa

 

1. Zakres ważności regulaminu

 

Niniejszy regulamin stworzony jest na podstawie obowiązującego polskiego prawa, jak i ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku i dotyczy wszystkich umów zawartych na odległość i po za lokalem ezoterycznego sklepu internetowego Hooponopono - Aloha po 25.12.2014 roku pomiędzy firmą Art Design & Frames, z siedziba ul. Składowa 8, 49 – 300 Brzeg, (będącą właścicielem ezoterycznego sklepu internetowego, zwaną poniżej ADF) i jej Klientami / Konsumentami.

 

Umowa zawarta na odległość jest umową zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoznacznej obecności fizycznej stron z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Konsument – zgodnie z Art. 221. za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Trwały nośnik, to materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

 

Poniższy regulamin ezoterycznego sklepu internetowego pod nazwą Ho´oponopono - Aloha, obowiązuje zarówno firmę ADF, jak i klientów tego sklepu w momencie zawarcia umów na odległość.

 

2. Przebieg procesu zamówienia

 

Sklep internetowy Hooponopono oferuje swoim Klientom szeroką gamę produktów ezoterycznych. Klient, klikając na produkt otrzymuje opis produktu, ze szczegółami dotyczącymi np. rodzaju, wielkości, koloru itp. Produkt jest umieszczany w wirtualnym koszyku poprzez kliknięcie przycisku „koszyk”. 


Klikając na przycisk "koszyk", wyświetlany w prawym górnym rogu sklepu, Klient przechodzi do strony, na której może w dowolnym momencie sprawdzić produkty w wirtualnym koszyku i w razie potrzeby dokonać zmian. 


Jeśli Klient chce sfinalizować zamówienie, przechodzi dalej, klikając na przycisk "zamów". Zarejestrowani Klienci mogą podać tutaj swój adres e-mail i hasło, aby skorzystać z zapisanych informacji w celu realizacji zamówienia. Alternatywnie Klient może zarejestrować się jako nowy użytkownik albo kontynuować zakup bez konieczności rejestracji. W takim wypadku Klient musi w następnym kroku podać swój adres i dane do rachunku i sposób dostawy. 


Następnie ukazuje się Klientowi informacja, na której znajdują się wszystkie szczegóły dotyczące zamówienia, jak i kosztów przesyłki i forma dostawy.
 

Zamówienie zostaje odesłane poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij zamówienie". Oznacza to, że wiążąca oferta kupna została złożona.

 

3. Umowa kupna

 

Przedstawienie asortymentu w ezoterycznym sklepie internetowym Ho´oponopono - Aloha służy jako ilustracja i nie stanowi wiążącej oferty sprzedaży w sensie $$ Kodeksu Cywilnego. Klient składa wiążącą ofertę kupna poprzez sfinalizowanie procesu zamówienia i kliknięcie na przycisk "Wyślij zamówienie". Wówczas Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie na podany adres e-mail (tzw. potwierdzenie zamówienia). To potwierdzenie zamówienia nie jest jeszcze zawiązaniem umowy, lecz ma na celu poinformowanie kupującego, iż zamówienie dotarło do biura sklepu Hooponopono. Klient otrzymuje potwierdzenie drogą elektroniczną, iż biuro sklepu Hooponopono otrzymało zamówienie.

Zawarcie umowy kupna z firmą ADF następuje w momencie, gdy ADF przyjmie zamówienie klienta, (klient podał wymagane swoje dane, umożliwiając w ten sposób otrzymanie zamówionego towaru oraz numeru telefonu pozwalającego na ewentualną ustną weryfikację złożonego zamówienia) wysyłając zamówiony towar i potwierdzając ten fakt drugim e-mailem (potwierdzenie wysyłki).

Umowa kupna zostaje zapisana w bazie danych ezoterycznego sklepu internetowego hooponopono - Aloha w celu realizacji zamówienia. Sprzedaż oferowanego towaru następuje tylko w ilościach detalicznych.

 

Oferty na stronie www.hooponoponokursy.pl kierowane są tylko do osób pełnoletnich, posiadających zdolność do czynności prawnych.

 

Firma ADF zastrzega sobie prawo anulowania zamówień, również bez podania powodu. Sklep Ho´oponopono dostarcza zakupione produkty za granicę tylko do osób prywatnych. Umowa kupna zostaje zawarta wyłącznie w języku polskim. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.

 

Wszystkie produkty wystawione w dziale promocji, proponowane są aż do wyczerpania się ich w zapasach magazynowych. Wszystkie produkty z cenami promocyjnymi są produktami jakościowo pełnowartościowymi, jednak mogą lekko odbiegać od przedstawionego zdjęcia, o czym klient jest zawsze informowany, dlatego tez nie podlegają reklamacji z tego tytułu.

 

4. Ceny i koszty przesyłek

 

Obowiązują ceny, które są aktualne w naszym sklepie, w chwili zamówienia towaru. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają obowiązujący w Polsce podatek VAT. Sklep internetowy Ho´oponopono wystawia faktury VAT na wszystkie sprzedawane towary.

 

Zamówienia klient przesłać może przy pomocy formularza zamówienia internetowego, drogą elektroniczną w formie e - maila na firmowy adres mailowy: hooponopono@interia.eu lub faksem pod nr tel.: 77 - 40 46 522 lub telefonicznie dział zamówień 77 - 40 46 521.

 

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego, następnego dnia roboczego. Hooponopono zastrzega sobie prawo do możliwości wycofania z umowy kupna niektórych produktów, znajdujących się jeszcze na stronach sklepu www.hooponoponokursy.pl

 

Na terenie Polski, przy zamówieniach o wartości powyżej 200,00 zł koszty przesyłki są darmowe, czyli gratis. Jest to niezależne od ilości i wagi paczek. Może się zdarzyć, że nie wszystkie artykuły jednego zamówienia zostaną wysłane w jednej paczce. Koszty przesyłki po za granice Polski są do indywidualnego uzgodnienia.

 

Hooponopono nie wysyła zamówionych towarów za pobraniem.

 

W przypadku gdy nie możemy dostarczyć zamówionego towaru niezwłocznie powiadomimy Państwa o tym fakcie pisemnie.

 

5. Dostawa

 

Ezoteryczny sklep internetowy Ho´oponopono - ALoha dostarcza swoje towary tylko do konsumentów. Dotyczy to wszystkich krajów Europy. Hooponopono dostarcza zamówiony towar na podany przez klienta adres. Dostawa towarów następuje w terminie od 2 do 30 dni roboczych od momentu odnotowania przez nas Państwa opłaty za zamówienie. Przesyłki zawierające indywidualne zamówienia realizowane są od 2 do 30 dni roboczych, jeżeli nie zostanie ustalony indywidualnie inny termin dostawy. Natomiast zakupiony towar przez Konsumenta, wysyłany jest po wpłynięciu i zaksięgowaniu kwoty wpłaconej. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem poczty lub innego serwisu wysyłkowego.

 

Hooponopono zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru, powstałe podczas transportu z winy Poczty Polskiej lub innego Kuriera. Zawartość paczki zaleca sie sprawdzić w obecności kuriera lub listonosza. W razie ewentualnego uszkodzenia towaru lub niezgodności zawartości paczki z zamówieniem, zaleca sie by spisać protokół. W innym przypadku gwarancja nie będzie przez sklep Ho´oponopono uwzględniona.

 

W momencie odbioru produktu wysłanego pod wskazany adres, prosimy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na stan doręczonej przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek widocznych uszkodzeń lub innych niepokojących zastrzeżeń co do stanu opakowania – w tym zabezpieczeń logistycznych - należy zdecydowanie odmówić jej przyjęcia. Zalecamy jeszcze w obecności doręczyciela, koniecznie sprawdzić jej zawartość. W sytuacji jakichkolwiek uwag co do stanu technicznego i wizualnego oraz kompletności odbieranego produktu trzeba bezwzględnie sporządzić protokół szkody. Niezbędnymi drukami dysponuje doręczyciel – kierowca, który ma jednocześnie obowiązek poświadczyć stwierdzone nieprawidłowości.

 

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów zaleca sie zgłaszać drogą mailową niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji przez sklep Ho´oponopono będzie spisany przez Klienta wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego. Jeśli Klient nie poinformuje o szkodzie powstałej w czasie transportu, nie ma to żadnego wpływu na ustawowe warunki gwarancji.

 

W przypadku, gdy nie wszystkie produkty dostępne są w magazynie, sklepu Ho´oponopono, zastrzega sobie prawo do zorganizowania na własny koszt częściowej dostawy, o ile Klient akceptuje takie rozwiązanie. W przypadku, gdy ezoteryczny sklep internetowy Ho´oponopono - Aloha nie z własnej winy, nie jest w stanie dostarczyć zamówionych produktów, ponieważ nie może ich już otrzymać od swojego dostawcy, Ho´oponopono może wypowiedzieć umowę. Wówczas Hooponopono powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Klienta i zaproponować podobny produkt. Jeśli jednak nie ma podobnych produktów w ofercie lub też Klient nie życzy sobie zamiany produktu, Ho´oponopono zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu płatności. Dostawy wewnątrz Unii Europejskiej nie podlegają obowiązkowi celnemu. W przypadku dostaw do krajów pozaunijnych, w szczególności Szwajcarii, obowiązek celny, podatkowy oraz inne mają zastosowanie i dopełnienie ich leży po stronie Klienta.

 

6. Zastrzeżenie własności

 

Towar pozostaje własnością firmy ADF, aż do momentu całkowitej zapłaty za towar. Zastaw, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przetwarzanie lub wprowadzanie zmian w wyglądzie przed przekazaniem prawa własności do produktu są dozwolone jedynie za zgodą sklepu Ho´oponopono.

 

7. Prawo do odstąpienia od umowy

 

Klienci, będący konsumentami, mają prawo do zwrotu zamówionych towarów w ciągu 14 dni. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową. Odnośnie do prawa do odstąpienia od umowy i wyłączenia od tego prawa, zastosowanie mają poniższe regulacje. W przypadku dalszych pytań, Klient może zawsze skontaktować się z Biurem sklepu telefonicznie pod nr telefonu 77 40 46 520 lub drogą elektroniczną na adres hooponopono@interia.eu

 

(Pouczenie o odstąpieniu od umowy.)

Prawo do odstąpienia od umowy

 

Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny - w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient (lub upoważniona przez Klienta osoba; nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony produkt. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie sklep Hooponopono telefonicznie 77 40 46521 lub 77 40 46 520 lub w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej (ul. Składowa 8, 49 – 300 Brzeg, hooponopono@interia.eu). W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który jest załączony w korespondencji elektronicznej lub znajduje się na stronie sklepu w zakładce formularze, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi poinformować o tym fakcie sklep Hooponopono w ciągu 14 dni od daty dokonania zakupów.

 

Konsekwencje odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od umowy, sklep zwróci Klientowi wszystkie poniesione przez niego koszty, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów powstałych na skutek skorzystania z innej niż oferowana przez sklep, standardowa usługa kurierska), niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła do nas płatność. Klient w żadnym wypadku nie jest obciążany kosztami tego zwrotu. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu pieniędzy, aż do momentu otrzymania towaru od klienta z powrotem.

 

Prosimy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać przesyłkę zwrotną na następujący adres: ul. Składowa 8, 49 – 300 Brzeg.

 

Zwrot jest skuteczny, tylko jeśli został zachowany termin 14 dni. Sklep ponosi koszty zwrotu towaru, natomiast Klient musi ponieść koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia standardowego sprawdzenia właściwości bądź też sposobu użytkowania produktu.

Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy.

 

Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy

 

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów:

  • które nie są prefabrykowane, zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta i są dostosowane do jego oczekiwań; produktów podatnych na szybkie zepsucie lub z krótką datą ważności,
  • które nie nadają się do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub higieny lub których zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu,
  • które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami już po doręczeniu.

 

Formularz odstąpienia od umowy, Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w zakładce strony o nazwie odstąpienie od umowy.

Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i odesłanie go na poniższy adres: ul. Składowa 8, 49 – 300 Brzeg, hooponopono@interia.eu

 

— Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących

towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

— Data zamówienia (*)/data odbioru (*)

— Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)

— Adres konsumenta(-ów)

— Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

— Data

_______________

(*) Niepotrzebne skreślić

 

Zanim nadają Państwo przesyłkę zwrotną, prosimy koniecznie skontaktować się z biurem handlowym sklepu Hooponopono. Prosimy w tym celu skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem telefonu 77 40 46 521 w godz. 9:00 do 15:00 (opłata zgodna ze stawką operatora za połączenie z numerem stacjonarnym). Prawo zwrotu towaru nie dotyczy towarów, które zostały przygotowane na specjalne zamówienie klienta.

 

8. Gwarancja i odpowiedzialność

 

We wszystkich przypadkach wad towaru, w trakcie okresu gwarancji mają zastosowanie – po spełnieniu prawnie określonych wymagań - wszelkie ustawowe roszczenia dotyczące zwrotu, reklamacji, naprawy i wymiany towaru w całości lub części. Prawo do zmniejszenia bądź potrąceń należnej kwoty ma zastosowanie tylko wtedy, gdy roszczenia są prawomocne, niepodważalne lub zostały uznane przez Hooponopono w formie pisemnej. Jeśli dostarczone produkty wykazują oczywiste wady materiału lub produkcji, w tym także uszkodzenia powstałe w trakcie transportu, należy zwrócić się do naszego biura handlowego. W mocy prawnej pozostają ustawowe warunki gwarancji.

 

9. Metody płatnicze

 

Akceptujemy wszystkie wpłaty z Polski i zagranicy. Metody płatności dostępne w sklepie to: przelew na polskie konto bankowe lub płatność systemem Pay Pal. Ezoteryczny sklep internetowy Ho´oponopono nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty związane z procesem płatniczym klienta.

 

Płatność przez system Pay Pal – Pay Pal umożliwia Klientom wysyłanie pieniędzy pocztą elektroniczną na adres mailowy odbiorcy. Jeśli posiadają Państwo konto w serwisie Pay Pal, mogą Państwo skorzystać z tej metody płatności. Pozwoli to na szybszą realizację zamówień, ponieważ pieniądze trafiają bezpośrednio do nas.

 

Przelew na polskie konto bankowe (przedpłata) – 

Dane do przelewu na polskie konto bankowe: Nr konta dla przelewów w PLN: zawsze jest zawarty w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienie / zawarcia umowy

Odbiorca: sklep internetowy Ho´oponopono

Tytuł przelewu: numer zamówienia

Zamawiający: Imię i nazwisko

Kwota przelewu: końcowa suma rachunku

 

10. Ochrona danych osobowych

 

Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

 

Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie informacji o nowościach, jego dane będą wykorzystywane również w celu wysyłania tych informacji. Ochrona Państwa danych osobowych i prywatności, jak i przestrzeganie Państwa praw do stanowienia o gromadzeniu, przetwarzaniu i rozprzestrzenianiu danych osobowych, to najwyższe priorytety naszej firmy. Nasza polityka ochrony danych osobowych jest zgodna z niemiecką ustawą o ochronie danych osobowych.

 

W celu jak najlepszej realizacji Państwa zamówienia, potrzebne są nam Państwa dane. Są one przez nas rejestrowane i przekazywane firmom, które współpracują z nami przy realizacji zamówienia(np. firma kurierska, bank). Chętnie prześlemy Państwu kopie dokumentów zamówienia. Przekazywanie Państwa danych nieupoważnionym osobom trzecim jest całkowicie wykluczone.

 

Od czasu do czasu wysyłamy pocztą mailową na podany przez Państwa adres, różne reklamy i informacje dotyczące naszych produktów. Mogą Państwo, w każdym momencie, zażądać zaprzestania rozpowszechniania i korzystania w celach reklamowych z udostępnionych nam danych osobowych. W tym celu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym poprzez formularz kontaktowy.

 

Biuro ezoterycznego sklepu internetowego Ho´oponopono - Aloha, przestrzega wszelkich ustawowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych. Wszyscy pracownicy firmy zobowiązali się pisemnie do przestrzegania przepisów i wytycznych związanych z ochroną danych osobowych i ich bezpieczeństwa, jak również ochrony tajemnicy danych osobowych.

 

Używanie Cookies

 

Cookies to alfanumeryczne pliki tekstowe, które za pośrednictwem przeglądarki, są przez nas przekazywane na twardy dysk Państwa komputera. Większość procesów handlu e-commerce byłaby bez tej techniki niemożliwa do realizacji. Dzięki cookies możliwe jest na przykład tworzenie wirtualnego koszyka zakupów. Podczas wizyty w sklepie Hooponopono, powstają także trwałe pliki cookies, które są zapisywane na twardym dysku Państwa komputera. Dzięki temu, system zapamiętuje zawartość Państwa koszyka w trakcie zakupów. Służy to także do uniknięciu nadużyć takich jak tworzenie podwójnych kont. Dzięki cookies zapamiętywane są także wyniki wyszukiwania. Umożliwiają również zapamiętanie Państwa login i hasła wpisywanych w pola rejestracji. Trwałe pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych. Imię, nazwisko, e-mail albo adres IP nie są za ich pośrednictwem zapisywane. Nie służą one do tworzenia indywidualnego profilu aktywności klienta. W każdym momencie mogą Państwo dezaktywować zapisywanie plików cookies przy pomocy ustawień swojej przeglądarki lub ograniczyć je do określonych stron internetowych. W każdym momencie można także usunąć pliki cookies z twardego dysku komputera.

 

11. Regulacja końcowa

 

Sklep internetowy Ho´oponopono działającym pod nazwą www.hooponoponokursy.pl nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialny wobec jakichkolwiek osób z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych, poniesionych z powodu użytkowania oferowanych przez Hooponopono towarów. Odpowiedzialność za szkody wynikłe z nieprawidłowego funkcjonowania produktów użytkowanych zgodnie z ich instrukcją obsługi ogranicza się do warunków gwarancyjnych udzielonych przez producenta, dystrybutora lub importera danego produktu lub towaru, o ile na ten produkt lub towar jest udzielana gwarancja. 

Z naszym biurem handlowym mogą się Państwo skontaktować poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na naszej stronie internetowej lub drogą mailową na adres firmowy hooponopono@interia.eu lub telefonicznie pod numerem telefonu 77 40 46 521 (oplata zgodnie ze stawka operatora za polaczenia z numerem stacjonarnym), w godzinach od 9:00 do 15:00 od wtorku do piątku.

 

Dokonując płatności na konto sklepu www.hooponoponokursy.pl akceptujecie Państwo automatycznie regulamin sklepu Hooponopono.

 

Jeśli Klient wyrazi życzenie otrzymywania e-mailem informacji o aktualnych promocjach i nowościach poprzez zamówienie subskrypcji, może takie informacje otrzymywać. Ich wysyłka może być w każdej chwili, na życzenie zainteresowanego, przerwana - wystarczy powiadomienie.

 

Wszystkie zdjęcia, a w szczególności kolory oferowanych produktów mogą trochę odbiegać od rzeczywistego wyglądu. Wszystkie zdjęcia i opisy produktów, wszystkie treści zawarte na stronach ezoterycznego sklepu internetowego http://hooponoponokursy.pl są objęte całkowitą ochroną prawną. Kopiowanie czy wykorzystanie tych treści w każdej formie jest zabronione. Copyright 1995 - 2016 www.hooponoponokursy.pl

 

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem zawartych umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

Właścicielem ezoterycznego sklepu internetowego www.hooponoponokursy.pl jest Krystyna Kwiecinski, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Art Design & Frames, z siedzibą przy ul. Składowej 8, 49 300 Brzeg, artdesignframes@interia.pl ; Działalność gospodarcza zarejestrowana została przez urząd miasta Brzeg w 1995 roku, 

 

Życzymy spokojnych i udanych zakupów

 

Obsługa sklepu Ho´oponopono - Aloha 

 

 

Stan prawny regulaminu sklepu: od 24 grudzień 2015