Trzy Świadomości

Trzy Świadomości

 

Trzy Jaźnie - zgodnie z filozofią Huny

 

Zaraz po przybyciu misjonarzy na wyspy Polinezji, zaczęli oni "nawracać" tubylców czyli głosić nauki o Bogu. Głosili nauki o jednej duszy człowieka, zbawieniu i Jezusie. Jak się wkrótce okazało, w głoszonych naukach, były niektóre rzeczy dobrze znane hawajskim kahunom, natomiast inne informacje budziły zdziwienie, a nawet rozbawienie.

Główną rzeczą, którą byli zaskoczeni kahuni, był pogląd, że człowiek ma tylko jedną duszę. Przecież wiedzieli oni dokładnie, że wnętrze człowieka składa się z trzech różnych „duchów”. Z punktu widzenia dzisiejszej nauki, już wtedy Kahuni mieli jak najbardziej racje. Duchowa część człowieka składa się właśnie z trzech duchowych poziomów: nadświadomości, świadomości i podświadomości.

Kahuni mając wiedzę o trzech jaźniach człowieka, potrafili i potrafią do dziś uzdrawiać ciało, duszę i tworzyć cuda. Cuda te tworzyła i do dziś tworzy, potężna moc umysłu człowieka. Zgodnie z wiedzą Huny, jak i obecną psychologią, by móc skutecznie korzystać z mocy umysłu, należy najpierw poznać jego duchowe poziomy.

 

- świadomość - inaczej zwane średnie Ja (haw. Uhane lub lono). Ten poziom duchowy człowieka ma możliwość logicznego myślenia, analizowania faktów, budowania myśli, utożsamia się ze znaczeniem Ja. Świadomość posiada wolną wolę, możliwość dokonywania wyborów, oceny i porównania, możliwość kierowania ciałem fizycznym. Otrzymując informacje ze świata zewnętrznego, poddajemy je za pomocą świadomości, analizie, interpretacji i ocenie. Uhane posiada możliwość podejmowania decyzji, nie posiada przyzwyczajeń, natomiast posiada bardzo krótką pamięć.

Dla tego poziomu liczy się zawsze tylko dany moment teraźniejszości. Świadomość reaguje na aktualne rzeczy, porównuje je, logicznie analizuje i podejmuje decyzje. Wiedza potrzebna do tej analizy zawsze pochodzi z poziomu podświadomości. Świadomość potrafi abstrakcyjnie myśleć, logicznie analizować, określać i nazywać przedmioty.

Zawsze za świadomością podąża koncentracja, a za koncentracją podąża energia. Z tego też powodu jest bardzo ważne by zwracać uwagę na czym koncentrują się nasze myśli. Jest to trzecia zasada Huny - Makia. Świadome odczuwanie odbywa się za pośrednictwem Niższego Ja. Dzięki Świadomości możemy się świadomie duchowo rozwijać, a to ułatwia nam życie. Ze względu na to, że odbierane informacje pochodzą z podświadomości, rzadko są obiektywne, jednak dzięki tej możliwości podświadomość uczy nas jak żyć.

 

- podświadomość - inaczej znane jako niższe Ja (haw. unihipili albo Ku). Ten poziom duchowy człowieka charakteryzuje się całkowity brakiem wolnej woli. Nie ma możliwości logicznego myślenia, analizowania, oceniania, ani krytykowania. Poziom ten ma natomiast bardzo długą pamięć, którą można porównać do pamięci komputera. Komputer ten przetwarza wszelkie informacje i polecenia. Ze względu na brak własnej wolnej woli, podświadomość potrzebuje poleceń wydawanych przez świadomość. Wydane polecenia przez świadomość, która ma za zadanie nauczać, trafiają do podświadomości, która je wykonuje zgodnie z zapisanymi w niej programami.

Podświadomość jest najbliżej ciała fizycznego i właśnie ten poziom umożliwia prawidłowe funkcjonowanie fizjologiczne ciała, jak bicie serca, oddech czy krążąca energia. Podświadomość potrafi kreować rzeczywistość i odczuwać emocje, które pochodzą ze świata zewnętrznego. Dlatego jest tak ważne by w podświadomości panował porządek. To dzięki podświadomości potrafimy odczuwać radość, smutek szczęście czy frustracje. Każda emocja powstaje automatycznie pod wpływem konkretnych bodźców i zapisanych programów. Jeżeli przybywa informacja z zewnętrznego świata, przekazywana jest przez podświadomość do świadomości, ta ocenia i podejmuje decyzje, a informacja o decyzji powraca do podświadomości, jako zapisany program. Od tego momentu będzie odtwarzana zawsze taka reakcja przy zaistnieniu podobnego zdarzenia.

Niższe Ja cały czas rejestruje co się w kolo niego dzieje, bez względu czy jesteśmy tego świadomi czy nie. Po prostu pamięta wszystko. Podświadomość ma za zadanie uczyć się i przyswajać wiedzę, jak i zapisać reakcje od świadomości. Negatywne programy można przeprogramować na pozytywne przy pomocy różnych technik.

Niższe Ja komunikuje ze średnim Ja, jak i z innymi (od innych istot) niższymi i średnimi Ja za pomocą telepatii, czyli wysyłanych myśli. Jeżeli koncentrujemy się na smutku i złości, wtedy nasza podświadomość robi wszystko by przyciągnąć do nas smutek i złość. Można też się koncentrować na radości i przyciągnąć do siebie jeszcze więcej radości.

 

- nadświadomość - nazywana inaczej Wyższe Ja (haw. Aumakua lub kane), w tłumaczeniu oznacza starszy, rodzicielski, godny zaufania Duch, boski poziom, który wszystko wie. Misjonarze tłumaczyli Hawajczykom, że Bóg jest na niebie, natomiast Kahuni wiedzieli, że Boskość jest w każdym z nas. Nadświadomość, to jedna z jaźni człowieka najbardziej rozwinięta, boska, wszystko wiedzącą, posiadająca miłość bezwarunkową i bezpośrednio połączona z Bogiem w wiecznej radości i miłości. Niższe Ja nie rozumie logiki średniego Ja, tak średnie nie rozumie wyższego Ja.

Dlatego tez Kahuni nie próbowali zrozumieć wyższego Ja przy pomocy logiki średniego Ja. Nie układali historii, religii, domysłów, tylko bazowali na odczuciach intuicji. Aumakua była uznawana przez Kahunów, jako najwyższy duch rodzicielski, który kocha i oni kochali jego. Nie ma w nim miejsca na smutek, strach czy niepewność. To poziom nieskończonej miłości, radości, wolności, całkowitej harmonii. Według Kahanów ciało fizyczne człowieka jest świątynia Boskości.

Tak jak poziomy świadomości i podświadomości korespondują ze sobą telepatycznie, to poziomy nadświadomości połączone są energetycznymi nićmi zwanymi AKA. Według tej filozofii wszyscy ludzie są połączeni i stanowią jedną wielką rodzinę. Wyższe Ja ma wszystko, nic od nas nie potrzebuje, natomiast może nam dać wszystko, co potrzebujemy. Należy być otwartym na przybycie darów i umieć je przyjąć, a to jest często bardzo trudne. Wyższe Ja inspiruje i wskazuje drogę, ono zawsze wie co dla nas jest najlepsze, ale pozostawia świadomości wolną wolę podejmowania decyzji.

 

Podsumowując powyższe, Kahuni znali trzy jaźnie, świadomość (Uhane) z wolną wolą, podświadomość (Unihipili) bez możliwości podejmowania decyzji i nadświadomość (Aumakua), która wszystko wie. By prawidłowo móc korzystać z dobroci Huny, powinniśmy znać zalety i mocne strony trzech Jaźni. Bez tego nie zrozumiemy procesów zachodzących w nas i w naszym życiu.

 

 Copyright text 2014 by Krystyna Kwiecinski