Huna

Huna

  

Co to jest Huna?

  

Huna (haw. tajemnica, wiedza tajemna), jest prastarą mądrością wysp polinezyjskich, życiową filozofią Miłości (haw. Aloha) i siły twórczej (haw. Mana), znaną od wielu tysięcy lat. Niektórzy twierdzą, ze filozofia Huny ma ponad 50 tys. lat. Charakteryzuje się koncentracją na pozytywnym myśleniu, odczuciach, mówieniu i postępowaniu. Pozytywne zasady Huny są w zasadzie do dziś zapisane w pamięci komórek naszego ciała fizycznego, gdyż jest to zgodne z Boskim porządkiem kosmosu.

 

"Ten świat jest taki, jakim go Ty widzisz,

Świat nie posiadający ograniczeń."

 

Huna jest duchową drogą pozytywnego myślenia, a nieustannym jej przesłaniem jest bezwarunkowa miłość. Wiele obecnych, nowoczesnych, technik duchowych pochodzi właśnie z tej prastarej mądrości. Huna wskazuje na ludzkość, jako na świetlane istoty, połączone z planetami, gwiazdami i kosmosem. Zadaniem i sensem istnienia ludzkości jest przede wszystkim szanowanie i respektowanie natury, szczęścia na ziemi, życiu w powodzeniu, zdrowiu i harmonii, a nie w ciągłym zagrożeniu, strachu, zwątpieniu, kompleksach winy, nienawiści, gniewie i złości.

 

Huna oznacza jedność dwóch przeciwstawnych sobie komponentów HU i NA. Według hawajskiej mądrości NA jest energią żeńską o pasywnym charakterze, jest częścią praźródła AKUA (haw. Boskośc) o negatywnym potencjale energetycznym, (bez impulsu). HU jest męską, aktywną częścią praźródła AKUA, o pozytywnym biegunie energetycznym. Posiada siłę impulsu. Wiedza ta, jest praktyczną częścią mądrości Ducha Świata.

 

By powstała nowa rzeczywistość, muszą zadziałać jednocześnie te trzy siły, HU, NA i Mahalo (haw. dziękuję). Na samym początku procesu jest zawsze tylko wolna wola człowieka, sprecyzowana w formie myśli. Myśl ta, jako informacja, zostaje przez Aumakua (haw. wyższe Ja), „na wniosek” świadomości człowieka, zaopatrzoną, w energię i przezroczystą prasubstancję zwaną AKA (haw. energetyczne nici). Pod wpływem działania porządku i prawa wszechświata, AKA przemienia się w materialną rzeczywistość.

 

Z powyższego wynika, że każdy z nas, przy pomocy myśli, decyduje świadomie lub często nieświadomie, o przebiegu swojego życia, o rodzaju odczuć, o istnieniu różnych programów, wzorców emocji, jak i przeświadczeń swoich lub zapożyczonych. Trzeba przy tym pamiętać, że zawsze pozytywne impulsy powodują pozytywne działanie, a negatywne zawsze przyciągają negatywne reakcje. Wszechświat jest zawsze neutralny, nigdy nie ocenia, nie krytykuje, nie wie co jest złe lub dobre, dlatego nie można oczekiwać pojawienia się w życiu pozytywnych sytuacji, jeżeli wysyła się do wszechświata tylko negatywne impulsy.

 

Życie jest energią, czyli siłą, która łączy wszystko ze wszystkim na poziomach nieskończoności i wszystko przenika. We wszechświecie działa wszystko na zasadzie biegunowości. Polaryzacja znajdująca się we wszechświecie nie ma nic wspólnego z oceną danego zjawiska, nie kwalifikuje co jest dobre a co złe. Można porównać to do dwóch różnych stron jednej monety. Obie strony uzupełniają się, żadna z nich nie jest ani zła ani dobra, ważniejsza ani mniej ważna. Obie strony są tak samo ważne i od siebie zależne, dlatego żadna ze stron nie może istnieć samodzielnie. Według tej zależności, możemy światło zobaczyć tylko na tle ciemności. We wszechświecie przeciwstawne cechy danego zjawiska lub emocji nie są w żadnym przypadku oceniane ani krytykowane. Po prostu istnieją. Dlatego też człowiek nie powinien oceniać, ani krytykować. Jeżeli człowiek ocenia i krytykuje zjawiska, zdarzenia, sytuacje, emocje, cudze zachowanie, to w tym momencie, automatycznie ogranicza swoje osobiste możliwości, swoje spojrzenie na sprawę, buduje subiektywne, mentalne i emocjonalne wiezienie dla siebie.

 

Uważaj na swoje myśli, one przemieniają się w twoje odczucia,

Uważaj na swoje odczucia, one stają się słowami,

Uważaj na słowa, one stają się czynami,

Uważaj na czyny, te będą twoimi przyzwyczajeniami,

Uważaj na swoje przyzwyczajenia, one tworzą twój charakter,

Uważaj na swój charakter, on staje się twoim przeznaczeniem”.

fragment z Talmud

 

Huna jest wspaniała i choć nauka jeszcze nie docenia jak i nie ogarnia jej wszystkich możliwości, Huna powoli zaczyna być rozpowszechniana na całym świecie i doceniana przez jego mieszkańców.

 

Huna jest również wspaniałą przygodą z sobą samym. Pomaga odkrywać w sobie ogromne możliwości, o których istnieniu większość ludzi w ogóle nie zdaje sobie sprawy. W zasadzie Huna jest dostępna dla wszystkich tych, którzy chcą z niej skorzystać. W tym kontekście nie jest ona w żadnym wypadku wiedzą tajemna, jak i nie jest też jedynie magią. Bogactwo wszechświata jest nieskończone, dlatego człowiek ma prawo do zycia w dostatku, dobrobycie i szczesciu, a wszystko co potrzebuje dostaje za darmo. Wszystko jest w naturze w harmonii. Człowiek jest częścią tej harmonii.

 

Copyright text 2013 by Krystyna Kwiecinski